Cho m1 gam Al vào 100 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m1 gam Al vào 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A. 8,10 và 5,43. B. 1,08 và 5,43. C. 0,54 và 5,16. D. 1,08 và 5,16. Quang Duc trả lời 16.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu2+ = 0,03 & nAg+ = 0,03 Chất rắn X gồm Cu, Ag, Al dư nH2 = 0,015 —> nAl dư = 0,01 —> m2 = 5,43 nAl pư = (2nCu2+ + nAg+)/3 = 0,03 —> nAl bđ = 0,04 —> m1 = 1,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP