Hỗn hợp X chứa nhiều axit và ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa nhiều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa nhiều axit và ancol (đều đơn chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 8,848 lít khí O2 (đktc). Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng Na dư thấy có 1,232 lít khí thoát ra ở đktc. Biết X có thể tác dụng được với tối đa 0,07 mol Br2 hay 0,08 mol NaOH. Giá trị của m là? A. 9,56 B. 10,28 C. 7,72 D. 8,16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nAOH + nBCOOH = 2nH2 = 0,11 nBCOOH = nNaOH = 0,08 —> nAOH = 0,03 —> nO(X) = nAOH + 2nBCOOH = 0,19 nPi tổng = nBr2 + nBCOOH = 0,15 —> k = 0,15/0,11 = 15/11 nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn O —> 2u + v = 0,395.2 + 0,19 nX = 0,11 = (v – u)/(1 – k) —> u = 0,34 và v = 0,3 mX = mC + mH + mO = 7,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP