Dẫn luồng khí CO qua 48 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn luồng khí CO qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn luồng khí CO qua 48 gam hỗn hợp X gồm CuO; Fe2O3 nung nóng một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ Z vào bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 24 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch T chỉ chứa 130,52 gam muối nitrat của kim loại và hỗn hợp khí chứa 0,11 mol NO; 0,07 mol NO2. Khối lượng muối Fe(NO3)3 trong T gần nhất với: A. 19,4 B. 50,8 C. 101,6 D. 82,3 TTDKH2000 trả lời 16.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CuO (a) và Fe2O3 (b) —> mX = 80a + 160b = 48 (1) nO bị lấy = nCO2 = nCaCO3 = 0,24 —> Y gồm Cu (a), Fe (2b) và O (a + 3b – 0,24) T chứa Fe3+ (c mol) Bảo toàn electron: 2a + 2(2b – c) + 3c = 0,11.3 + 0,07.1 + 2(a + 3b – 0,24) (2) m muối = 188a + 242c + 180(2b – c) = 130,52 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,18; b = 0,21; c = 0,34 —> mFe(NO3)3 = 242c = 82,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP