X Y MX &lt MY là hai hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y (MX < MY) là...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y (MX < MY) là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic; Z là ancol no và T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 26,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu được a mol ancol Z và 21,08 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol Z cần dùng 2,5a mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc dư, thấy khối lượng dung dịch tăng 28,4 gam. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là A. 22,73%. B. 11,37%. C. 9,22%. D. 18,43%. Dang Bao Ngoc trả lời 16.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,24 —> nRCOONa = 0,24 —> M muối = 87,83 —> CH3COONa (0,14) và C2H5COONa (0,1) Z có dạng CnH2n+2Ox nCO2 = na; nH2O = na + a Bảo toàn O: ax + 2,5a.2 = 2na + na + a —> x + 4 = 3n Do n ≥ x —> n = x = 2 là nghiệm phù hợp. mCO2 + mH2O = 44na + 18(na + a) = 28,4 —> a = 0,2 Quy đổi E thành: CH3COOH: 0,14 C2H5COOH: 0,1 C2H4(OH)2: 0,2 H2O: -x mol mE = 26,04 —> x = 0,12 —> nT = x/2 = 0,06 —> nX = nCH3COOH – nT = 0,08 —> %X = 18,43%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP