Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm axit axetic và metyl fomat. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy (CO2 và hơi H2O) vào dung dịch chứa 0,15 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 30 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 10,8 B. 5,4 C. 4,95 D. 9,9 Hau Hau trả lời 16.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> Kết tủa nên X chứa Ba(HCO3)2. Ba(HCO3)2 + NaOH —> BaCO3 + NaHCO3 + H2O 0,03……………0,03 —> nBaCO3 = 0,15 – 0,03 = 0,12 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,12 + 0,03.2 = 0,18 E có công thức chung C2H4O2 —> nE = nCO2/2 = 0,09 —> mE = 5,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP