Hỗn hợp X chứa hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa hai este đơn chức và hai este đa chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 7,168 lít O2 (đktc). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trên bằng NaOH thu được hỗn hợp các muối Y và các ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối Y thu được 4,505 gam Na2CO3 thu được 3,192 lít CO2 (đktc), còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol Z thu được thì cần vừa đủ 0,14 mol O2 thu được 2,79 gam H2O. Giá trị m là? A. 6,66. B. 10,60. C. 8,32. D. 10,06

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO2 đốt X = 0,32 nO2 đốt Z = 0,14 —> nO2 đốt Y = 0,18 nNa2CO3 = 0,0425 —> nNaOH = 0,085 —> nO(Y) = 0,17 Bảo toàn O cho phản ứng đốt Y —> nH2O = 0,1175 Bảo toàn khối lượng —> mY = 7,13 nO(Z) = nNaOH = 0,085 Bảo toàn O cho phản ứng đốt Z —> nCO2 = 0,105 Bảo toàn khối lượng —> mZ = 2,93 —> mX = mY + mZ – mNaOH = 6,66

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP