Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa KHSO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh Mg vào d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa KHSO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X (không chứa ion NH4+) và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và H2. Biết Y có tỉ khối hơi so với H2 là 8, nhấc thanh Mg ra rồi cân lại thì thấy khối lượng thanh Mg giảm m gam, xem toàn bộ Cu sinh ra bám vào thanh Mg, khối lượng m gam là: A. 1,8. B. 1,6. C. 2. D. 2,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí B gồm NO (0,04) và H2 (0,04) Bảo toàn N —> nCu(NO3)2 = 0,02 Bảo toàn electron: 2nMg phản ứng = 2nCu2+ + 3nNO + 2nH2 —> nMg phản ứng = 0,12 Δm = mCu – mMg phản ứng = -1,6 —> Giảm 1,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP