Từ hai đồng vị Cl 17 15 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ hai đồng vị Cl 17...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ hai đồng vị Cl 17 15 và Cl 17 37 và 3 đồng vị H 1 1, H 1 2, H 1 3 có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại phân tử Hidroclorua khác nhau. Viết các loại phân tử đó và phân tử khối?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các loại HCl: 1-35, 1-37, 2-35, 2-37, 3-35, 3-37 Phân tử khối lần lượt là: 36, 38, 37, 39, 38, 40

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP