Trung hòa 8 16 gam hỗ hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trung hòa 8,16 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trung hòa 8,16 gam hỗ hợp X gồm 4 axit cacbonxylic (đều mạch hở, đơn chức, số C lớn hơn 2) bằng dung dịch NaOH, cô cạn được 10,8 gam muối khan. Nếu đốt cháy 8,16 gam X thì cần V lít khí O2 (đktc). Biết lượng X trên có thể tác dụng được tối đa với dung dịch chứa 0,08 mol Br2. Giá trị của V là ? A. 7,168 B. 6,72 C. 7,392 D. 6,944

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nNaOH = (10,8 – 8,16)/22 = 0,12 —> nO(X) = 2nX = 0,24 Độ không no k = nBr2/nX + 1 = 5/3 Đặt nCO2 = u và nH2O = v —> mX = 12u + 2v + 0,24.16 = 8,16 nX = 0,12 = (v – u)/(1 – k) —> u = 0,32 và v = 0,24 Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,32 —> V = 7,168 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP