Cho các thí nghiệm sau: 1 etanol tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (1) etanol tác dụng với Na (2) etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói (3) glixerol tác dụng với Cu(OH)2 (4) etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác Có bao nhiêu thi nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) C2H5OH + Na —> C2H5ONa + H2 (2) C2H5OH + HCl —> C2H5Cl + H2O (3) 2C3H8O3 + Cu(OH)2 —> (C3H7O3)2Cu + 2H2O (4) C2H5OH + CH3COOH —> CH3COOC2H5 + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP