Hỗn hợp X gồm Mg Al Fe2O3 Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Mg, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe2O3, Fe3O4 (trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng). Cho 25,32 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí (đktc) NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Nung muối khan này đến khối lượng không đổi thu được 30,92 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là: A. 106 B. 107 C. 105 D. 103

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí gồm NO (0,14) và N2O (0,02) nO(X) = 25,32.20,22%/16 = 0,32 —> m kim loại = mX – mO = 20,2 Bảo toàn electron: 2(30,92 – 25,32)/16 = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,015 nNO3- trong muối của kim loại = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4+ + 2nO(X) = 1,34 —> m muối = 20,2 + 1,34.62 + 0,015.80 = 104,48

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP