Nhiệt phân hoàn toàn 20 52 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn 20,52 gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X. Dẫn từ từ hỗn hợp X vào nước (không có không khí), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2 lít dung dịch Y và còn lại 0,448 khí (đktc) thoát ra. pH của dung dịch Y là: A. 1,3 B. 2 C. 1 D. 2,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 —> 188u + 180v = 20,52 Khí thoát ra là NO2 (0,02 mol). Bảo toàn electron: v = 0,02.1 —> u = 0,09 và v = 0,02 Bảo toàn N —> nHNO3 = 2u + 2v – nNO2 = 0,2 —> [H+] = 0,1 —> pH = 1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP