Đốt cháy hoàn toàn 16 84 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 16,84 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức cần dùng vừa đủ 0,79 mol O2. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch chứa 0,22 mol NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp muối khan và 10,84 gam hai ancol đơn chức có cùng số nguyên tử H trong phân tử. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ hơn trong X là A. 25,31%. B. 32,45%. C. 30,64%. D. 29,58%. Đinh Bảo Ngọc trả lời 13.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,22 —> nO(X) = 0,44 nCO2 = u và nH2O = v mX = 12u + 2v + 0,44.16 = 16,84 Bảo toàn O: 2u + v = 0,44 + 0,79.2 —> u = 0,72 và v = 0,58 nAncol = 0,22 —> M ancol = 49,27 TH1: CH3OH (37/600) và CH≡C-CH2OH (19/120) TH2: C2H5OH (0,16) và CH2=CH-CH2OH (0,06) Dễ thấy u – v = nC3H5OH + nC2H5OH/2 nên C3H5OH tạo ra từ este đơn chức và C2H5OH tạo ra từ este 2 chức, các gốc axit đều no. X gồm A(COOC2H5)2 (0,08 mol) và BCOOC3H5 (0,06) mX = 0,08(A + 146) + 0,06(B + 85) = 16,84 —> 4A + 3B = 3 —> A = 0 và B = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy X gồm (COOC2H5)2 (0,08 mol) và HCOOC3H5 (0,06) %HCOOC3H5 = 30,64%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP