Cho m gam hỗn hợp gồm FeCl3 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm FeCl3 và CuCl2 vào nước thu được dung dịch X. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 37,31 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với dung dịch Na2S dư thu được 10,08 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong mỗi phần đặt nFeCl3 = a và nCuCl2 = b Phần 1: FeCl3 + 3AgNO3 —> Fe(NO3)3 + 3AgCl a…………………………………………….3a CuCl2 + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2AgCl b……………………………………………..2b —> nAgCl = 3a + 2b = 0,26 (1) Phần 2: 2FeCl3 + 3Na2S —> 2FeS + S + 6NaCl a……………………………a…….0,5a CuCl2 + Na2S —> 2NaCl + CuS b……………………………………b —> m↓ = 88a + 32.0,5a + 96b = 10,08 (2) (1)(2) —> a = 0,06 và b = 0,04 —> m = 2(162,5a + 135b) = 30,3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP