Chỉ dùng một loại thuốc thử duy nhất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ dùng một loại th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ dùng một loại thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NaHSO4, FeCl3, (NH4)2CO3, AlCl3, NH4Cl. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dùng thuốc thử Ba(OH)2: + Có kết tủa trắng là NaHSO4: NaHSO4 + Ba(OH)2 —> NaOH + BaSO4 + H2O + Có kết tủa nâu đỏ là FeCl3: 2FeCl3 + 3Ba(OH)2 —> 2Fe(OH)3 + 3BaCl2 + Có kết tủa trắng và khí mùi khai là (NH4)2CO3: (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + 2NH3 + 2H2O + Có kết tủa keo trắng, sau tan là AlCl3: 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaCl2 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + 4H2O + Có khí mùi khai là NH4Cl: 2NH4Cl + Ba(OH)2 —> BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP