Trong công nghiệp người ta sản xuất iốt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong công nghiệp, n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong công nghiệp, người ta sản xuất iốt từ rong tảo vì một số loài rong tảo chứa khoảng 0,5% iot. Rong tảo được sấy khô, đốt cháy, tro được xử lý bằng nước, tách được dung dịch NaI. Sau đó cho axit H2SO4 đặc tác dụng với dung dịch NaI hoặc dung dịch NaI được axit hóa bằng axit H2SO4 loãng rồi thêm vào đó dung dịch NaNO2. Viết phương trình phản ứng chính đã xảy ra trong các quá trình trên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dùng H2SO4 đặc: 2NaI + 2H2SO4 đặc —> Na2SO4 + SO2 + I2 + 2H2O Dùng H2SO4 loãng và NaNO2: 2NaI + 2NaNO2 + 2H2SO4 —> 2Na2SO4 + 2NO + I2 + 2H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP