Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

2
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,6 và nH2O = 1,05 —> C : H = 2 : 7 —> C2H7N X có 2 cấu tạo là: CH3-CH2-NH2 và CH3-NH-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP