Cho 3 36 lít khí hiđrocacbon X đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,36 lít khí hiđ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là A. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
n↓ = nX = 0,15 —> M↓ = 36/0,15 = 240: C2Ag2 —> X là C2H2.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP