Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết X có khả năng phản ứng với Cu(OH)2. Tên của X là A. propan-1,3-điol. B. glixerol. C. propan-1,2-điol. D. etylen glicol.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,4 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Số C = nCO2/nX = 3 Bảo toàn O —> nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO(X) = 0,2 —> Số O = nO(X)/nX = 2 —> X là C3H8O2 X phản ứng được với Cu(OH)2 nên có 2OH kế nhau —> CH2OH-CHOH-CH3 (propan-1,2-điol)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP