Cho sơ đồ phản ứng sau: 1 X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng sau: (1) X + Y → Z↓ + T. (2) T + Na → NaOH + P↑­. (3) Z + P → Y↑­. (4) Z + H2SO4 (đặc) → X↑­ + T. Xác định các chất X, Y, Z, T, P và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X: SO2 Y: H2S Z: S T: H2O P: H2 (1) SO2 + 2H2S —> 3S + 2H2O (2) 2H2O + 2Na —> 2NaOH + H2 (3) S + H2 —> H2S (4) S + 2H2SO4 đặc —> 3SO2 + 2H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP