Đun nóng a gam hỗn hợp gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng a gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng a gam hỗn hợp gồm Fe và bột lưu huỳnh trong bình không có không khí chất rắn thu được sau phản ứng cho phản ứng với HCl dư giải phóng 6,72 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với Hidro là 9. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thể tích các khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và tính a.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Fe + S —> FeS x…….x………x Chất rắn gồm FeS (x) và Fe dư (y) FeS + 2HCl —> FeCl2 + H2S x……………………………….x Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 y…………………………….y n khí = x + y = 0,3 m khí = 34x + 2y = 0,3.9.2 —> x = y = 0,15 —> VH2S = VH2 = 3,36 lít Ban đầu: nFe = x + y = 0,3 và nS = x = 0,15 —> a = 21,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP