Cho một bảng ô vuông 4x4 hình vẽ...

Cho một bảng ô vuông 4x4 ( hình vẽ bên). Người ta điền vào mỗi ô vuôn...

0
Cho một bảng ô vuông 4x4 ( hình vẽ bên). Người ta điền vào mỗi ô vuông của bảng một trong hai số $1$ hoặc $- 1$ Tính xác suất để tổng các số trong mỗi hàng và mỗi cột bằng $0$.
$\frac{{27}}{{8192}}$$\frac{{45}}{{32768}}$$\frac{{69}}{{32768}}$$\frac{{81}}{{4096}}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{{27}}{{8192}}$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP