Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O Mệnh...

Chương 1: Vectơ Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sa...

0
Chương 1: Vectơ

Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Có 5 vectơ mà điểm đầu là O, điểm cuối là các định của ngũ giác.

B. Có 5 vectơ gốc O có độ dài bằng nhau.

C. Có 4 vectơ mà điểm đầu là A, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.

D. Các vectơ khác 0→ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh, giá là các cạnh của ngũ giác có độ dài bằng nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo giả thiết, ba điểm a, b, c thẳng hàng và c nằm giữa a và b. vậy vị trí ở hình 3 là đúng. chọn c.

lưu ý: ba điểm a, b, c phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi ca→cb→ cùng phương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP