Cho phản ứng sau: Số phản ứng thuộc...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho phản ứng sau: Số phản ứng thuộc loạ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho phản ứng sau:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Số phản ứng thuộc loại phản ứng phân hủy là:

A.2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP