Viết phương trình biểu diễn những chuyển hóa...

Chương 4: Oxi - Không Khí Viết phương trình biểu diễn những chuyển hó...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Viết phương trình biểu diễn những chuyển hóa sau:

a) natri → natri oxit → natri hidroxit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP