Lập công thức các bazo ứng với cac...

Chương 4: Oxi - Không Khí Lập công thức các bazo ứng với cac oxit sau...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Lập công thức các bazo ứng với cac oxit sau đây: CuO, FeO, Na2O, BaO, Fe2O3, MgO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CuO-Cu(OH)2; FeO-Fe(OH)2

Na2O-NaOH; BaO-Ba(OH)2; Fe2O3-Fe(OH)3

XAl2O3-Al(OH)3; MgO-Mg(OH)2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP