Viết phương trình biển diễn những chuyển hóa...

Chương 5: Hiđro - Nước Viết phương trình biển diễn những chuyển...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Viết phương trình biển diễn những chuyển hóa sau

Cacbon → cacbon đioxit → axit cacbon ( H2CO3).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP