Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm...

Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là :

0
Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là :
7 8 12 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP