Con lắc lò xo có k= 60 N...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo có k= 60 N/m, chiều dài tự nhiên ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo có k= 60 N/m, chiều dài tự nhiên 40 cm, treo thẳng đứng đầu trên gắn vào điểm C cố định, đầu dưới gắn vật m=300 g , vật dao động điều hòa với A=5 cm. Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C là 20 cm, lấy g=10 m/s2. Khi đó cơ năng của hệ là

A. 0,08 J;

B. 0,045 J;

C. 0,18 J;

D. 0,245 J.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP