Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính khối lượng ancol ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng ancol đơn chức no (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) theo khối lượng \(CO_2\)và khối lượng \(H_2O\) được tính theo công thức sau:

\(m_{ancol}=m_{H_2O}-\dfrac{m_{CO_2}} {11}\)

Lưu ý: Khối lượng ancol đơn chức (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) còn được tính như sau:

\(m_{ancol}=18n_{H_2O}-4n_{CO_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP