Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính khối lượng amino ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng amino axit A (chứa n nhóm \(NH_2\) và m nhóm \(COOH\)) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol \(HCl\), sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol \(NaOH\) được tính theo công thức sau:

\(m_A=\dfrac{M_A(b-a)} {m}\) \((NH_2)_nR(COOH)_M\)

Lưu ý: +) A: amino axit \((NH_2)_nR(COOH)_m\)

+) HCl (l:n) muối có \(M=M_A+36,5x\)

+) NaOH (l:m) muối có \(M=M_A+22x\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP