Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tìm công thức phân tử ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và \(O_2\) trong phản ứng cháy. Gải sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức \(C_nH_{2n+2}O_x\) cần k mol thì ta có:

\(n=\dfrac {2k-1+x} {3}\) (x

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP