Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Xác định công thức phâ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và \(H_2\) trước và sau khi dẫn qua bột \(Ni\) nung nóng được xác định như sau:

\(n=\dfrac{(M_2-2)M_1} {14(M_2-M_1)}\) (Phản ứng hiđro hóa)

Lưu ý: +) \(M_1\) là phân tử khối hỗn hợp anken và \(H_2\) ban đầu

+) \(M_2\) là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd \(Br_2\)

+) Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hóa là:

\(n=\dfrac{(M_2-2)M_1} {7(M_2-M_1)}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP