Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính số liên kết pi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Hướng dẫn giải

Số liên kết \(\pi\) của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức \(C_xH_y\) hoặc \(C_xH_yO_z\) dựa vào mối liên quan giữa số mol \(CO_2\); \(H_2O\) thu được khi đốt cháy A được tính theo công thức sau:

A là \(C_xH_y\) hoặc \(C_xH_yO_z\) mạch hở, cháy cho \(n_{CO_2}-n_{H_2O}=k.n_A\) thì A có số \(\pi=k+1\)

Lưu ý: Hợp chất \(C_xH_yO_zN_tCl_u\) có số \(\pi_{max}=\dfrac{2x-y-u+t+2} {2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP