Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính số đồng phân xeto...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số đồng phân xeton đơn chức no \(C_nH_{2n}O\) = \(\dfrac {1} {2} (n-2)(n-3)\) ( 2< n < 7)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP