Công thức lượng giác - Các cung liên...

Công thức lượng giác - Các cung liên kết đặc biệt

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hai cung bù nhau: (\(\alpha \)\(\Pi - \alpha \))

\(sin(\Pi - \alpha ) = sin\alpha \)

\(cos(\Pi - \alpha ) = -cos\alpha \)

\(tan(\Pi - \alpha ) = -tan\alpha \)

\(cot(\Pi - \alpha ) = -cot\alpha \)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP