Cấp số cộng - Định nghĩa cấp số...

Cấp số cộng - Định nghĩa cấp số cộng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dãy số \(U_1, U_2,...,U_n,.....\)gọi là một cấp số cộng sai d nếu: \(u_k = u_{k-1} + d\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP