Cấp số cộng - Tổng n số hạng...

Cấp số cộng - Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tổng n số hạng đầu tiên:

\(S_n = u_1 + u_2 + ..... + u_n = \dfrac{n}{2}(u_1 + u_2) = \dfrac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP