Cấp số cộng - Số hạng thứ n...

Cấp số cộng - Số hạng thứ n của cấp số nhân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số hạng thứ n:

\(u_n = u_1.q^{n - 1}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP