Bất đẳng thức thường gặp - Bất đẳng...

Bất đẳng thức thường gặp - Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối:

  • \(\vert{A}\vert \ge \pm A\) (Dấu "=" xảy ra khi A= 0)
  • \(\vert{A} \vert + \vert{B} \vert \ge \vert{A \pm B}\vert\) (Dấu "=" xảy ra khi A,B cùng dấu hoặc trái dấu)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP