Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng -...

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Tính diện tích tam giác theo tọa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính diện tích tam giác theo phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:

\(\vec{AB}=(a_1;a_2). \vec{AC}=(b_1;b_2) \Rightarrow S_{\bigtriangleup ABC }= \dfrac{1}{2}\vert{a_1b_2 - a_2b_1\vert}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP