Cấp số nhân - Định nghĩa cấp số...

Cấp số nhân - Định nghĩa cấp số nhân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dãy số \(U_1, U_2,..., U_n,....\) gọi là một cấp số nhân có công bội q nếu \(u_k = u_{k +1}.q\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP