Lũy thừa - Lũy thừa...

Lũy thừa - Lũy thừa

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Với a,b >0

  • \(a^\alpha.a^\beta.a^\gamma = a^{\alpha +\beta+\gamma}\)
  • \((a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}\)
  • \(a^\alpha.b^\alpha = (a.b)^\alpha\)
  • \(a^{-\alpha} = \dfrac{1}{a^\alpha}\)
  • \(\sqrt[n]{a^k} = a^\frac{k}{n}\)
  • \(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a^k}} = \sqrt[m.n]{a^k}=a^\frac{k}{m.n}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP