Công thức lượng giác - Công thức cộng...

Công thức lượng giác - Công thức cộng lượng giác

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(sin(x \pm y) = sinx.cosy \pm cosx.siny\)

\(cos(x \pm y) = cosx.cosy \pm sinx.siny\)

\(tan(x \pm y) = \dfrac{tanx \pm tany} {1\mp tanx.tany}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP