Công thức lượng giác - Công thức biến...

Công thức lượng giác - Công thức biến đổi tích thành tổng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(cosa.cosb = \dfrac{1}{2} [ cos( a - b) + cos( a + b )\)

\(sina.sinb = \dfrac{1}{2} [ cos( a - b) - cos( a + b )\)

\(sina.cosb = \dfrac{1}{2} [ sin( a - b) + sin( a + b )\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP