Công thức lượng giác - Công thức nhân...

Công thức lượng giác - Công thức nhân đôi lượng giác

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(sin2x = 2sinx.cosx\)

\(cos2x = cos^2x - sin^2x = 2cos^2x -1 = 1 - 2sin^2x\)

\(cos^2x = \dfrac{1 + cos2x} {2}\)

\(sin^2x = \dfrac{1 - cos2x} {2}\)

\(tan2x= \dfrac{2tanx} {1 - tan^2x}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP