C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ancol ?...

C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ancol ?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP