Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol...

Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol là: Dung dịch NaCl (1), dung dịch HCl...

0
Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol là: Dung dịch NaCl (1), dung dịch HCl (2), dung dịch Na2CO3 (3), dung dịch NH4Cl (4), dung dịch NaHCO3 (5), dung dịch NaOH (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau:
(2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6).(2) < (3) < (1) < (5) < (6) < (4).(1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6).(2) < (4) < (1) < (5) < (3) < (6).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
(2) < (4) < (1) < (5) < (3) < (6).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP