Đại hội đại biểu lần thứ II của...

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2 - 1951) quyết định đưa ...

1
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2 - 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi
Đảng Dân chủ Việt Nam.Đảng Lao động Việt Nam.Đảng Dân chủ Đông Dương.Đảng Cộng sản Việt Nam.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Mình chọn đáp án này!
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gửi 5 năm trước

1
Đúng rồi cảm ơn bạn nhiều nhé! – Exam24h Support5 năm trước
2
Thanks nhé bạn! Thanks nhé bạn! Thanks nhé bạn! – Exam24h Support5 năm trước
Thêm bình luận
-1
Đảng Lao Động Việt Nam nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP