Đại hội lần thứ hai của Đảng 2...

Đại hội lần thứ hai của Đảng (2 – 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạ...

0
Đại hội lần thứ hai của Đảng (2 – 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Lao động Việt Nam. Đảng Cộng sản Đông Dương. Đảng Công nhân Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng Lao động Việt Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP